Härmed bjuder vi in alla APU medlemmar och vänner till årsstämman. Vid denna årsstämma kommer tre nya styrelsemedlemmar att väljas.
Vi bjuder på förfriskningar och enklare förtäring.

Motioner
En motion är ett förslag i skriftlig form från medlemmar, och kan vara förslag till stadgeändringar, förslag till Föreningens verksamhet eller förändringar av medlemsavgift. En motion skall lämnas skriftligt till styrelsen och skall innehålla en beskrivning av situationen, motivering till förslaget, samt konkreta förslag till förändring eller lösning.

Motioner beslutas om vid föreningsstämmor. Motionen skall överlämnas till styrelsen senast 4 veckor innan föreningsstämma äger rum dvs lämnas in senast 22 april 2016. Ställningen beträffande motionen tas av styrelsen och skickas ut till alla medlemmar senast 7 dagar innan föreningsstämma äger rum dvs. senast 6 maj 2016, skicka detta till [email protected]

Dokumentation
En månad innan mötet kommer vi att skicka ut följande information till alla medlemmar via mail:

• Ekonomisk redogörelse för 2016
• Verksamhetsberättelse för 2016
• Ekonomisk budget plan för 2017
• Verksamhetsplan för 2017
• APU stadgar med uppdateringar

Vänligen meddela oss om er närvaro på [email protected] så vi vet rätt antal deltagare och bättre kan planera hela eventet.
Välkomna i så stor utsträckning som möjligt!

Vänliga hälsningar,
APU styrelse View on facebook

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: