Zahvaljujući našem partneru Macedonia 2012, Restart je Adnanu Turiću iz BiH dodijelio stipendiju za učešće na Leader Projectu koji The Ivey School of Business organizira još od 1991. Deveti po redu “Leader Project”, održava se u maju u Skoplju. Radi se o programu MBA tip, desetodnevnoj radionici koja educira poduzetnike da razviju svoja biznis rješenja i kreiraju prilike za sredine u kojima žive. Leader Project okuplja poduzetnike, menadžere, vlasnike kompanija i mlade profesionalce koji djeluju lokalno, a razmišljaju globalno.

Adnan Turić je inžinjer informacionih tehnologija koji više od 10 godina radi u ovom sektoru kao softver developer i IT menadžer. U toku svog iskustva izgradio je softver za kompanije kao što su Intercontinental, Hilton, Amadeus, TLLincoln, Accor, Marriott, te mnoge druge lance hotela. Proveo je i jednu godinu u Kelnu radeći kao eksterni konsultant za softver za jedan od vodećih servis operatora rezervacije hotela.

Nakon dugogodišnjeg iskustva, u proljeće 2015. godine sa nekoliko partnera osnovao je kompaniju Kodecta d.o.o. Sarajevo, koja nudi IT rješenja prema zahtjevu klijenata, te upošljava visokokvalifikovani mladi i kreativni tim ljudi.

Ovaj tim nastavlja sa svojim izazovom isporuke kvalitete, transparentnih i biznis koncepata orijenisanih ka korisniku, pritom vodeći računa o sreći i prosperitetu svojih zaposlenih.

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: