Predstavnici Odjela za dijasporu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine: Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra, Isma Stanić, šef Odsjeka, Aiša Telalović, viši stručni saradnik i direktor Restarta Salih Music (BAFA) , održali su sastanak na Katedri za dijasporu, gdje su razgovarali o mogućnostima suradnje između ovog odjela i projekta Restart.

Odjel za dijasporu u okviru Ministarstva će i dalje dijeliti sve dostupne informacije BAFA-i i drugim organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu, također će pružit bilo kakvu pomoć dijaspori u skladu razvoja BiH.

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: