Restart je održao sastanak sa predstavnicima UNDP-a koji rade na projektu migracije i razvoja Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o mogućnosti saradnje na projektu i UNDP smatra da Restart bi mogao imati savjetodavnu ulogu u tome.

Predstavnici Restarta su predložili neke sugestije za realizaciju projekta, kao što su konkretne mjere podsticaja investicije iz dijaspore, kako bi se ubrzao proces registracije i uspostavljanje kompanija iz dijaspore u BiH.

Osim toga, kao dio politike, Restart je predložio UNDP-u da se formira mreža organizacija iz dijaspore koje će imati zadatak obavljanja dijelova aktivnosti Ministarstva u zemljama u kojima ove organizacije djeluju. Osim toga, naglašeno je da se treba obaviti istraživanje svih kompanija u dijaspori koje su pokrenute i u vlasništvu Bosanca. Konačno, kao jedan od ključnih rezultata politike, predložili smo da se izgradi bazen organizacija koje rade na projektima dijaspore u Bosni i Hercegovini, koji se redovno sastaju u koordinaciji UNDP-a i Ministarstva za ljudska prava za izbjeglice, kako bi se pružile specijalizirane usluge u skladu s potrebama društva i pojedinaca iz dijaspore.

Predstavnici UNDP-a su izjavili da će prihvatiti naše prijedloge o projektu i da Restart može imati savjetodavnu ulogu u tome.

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: