Obrt kao forma poslovanja ima mnoge pogodnosti. Prije svega riječ je o troškovima registracije i troškovima gašenja, a posebna prednost obrta ogleda se i u mogćnosti da pauzirate ili radite sezonski.

Ovo su koraci koje trebate poduzeti da biste registrovali obrt:

1. Korak: Podnošenje potrebnih dokumenata nadležnoj općinskoj službi i plaćanje općinske takse za osnivanje obrta.
Potrebna dokumentacija za osnivanje obrta je (donekle) različita u RS i FBiH. U Federaciji BiH potrebni dokumenti koji treba da pribavi vlasnik (osnivač) za osnivanje obrta su:
– Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte
– Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
– Ljekarsko uvjerenje
– Uvjerenje o nekaznjavanju sa nadležnog suda, općinskog i suda za prekršaje
– Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama – nadležna općinska ispostava Porezne uprave
U Republici Srpskoj nije potrebno Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama ali zato treba da posjeduje opremu, odnosno sredstva rada, kadrove i odgovarajući prostor, osim ako priroda djelatnosti, odnosno poslova to ne zahtijeva

2. Korak: Dobijanje Rješenja o obavljanju djelatnosti
Nakon što se podnesu potrebni dokumenti, potrebno je sačekati maksimalno 7-10 dana do dobijanja rješenja.

3. Korak: Izrada pečata
Nakon što se dobije Rješenje o početku obavljanja djelatnosti, prvo što je potrebno uraditi jeste napraviti pečat.
– na pečatu moraju biti podaci istovjetni onima na Rješenju.
– Cijena izrade pečata se kreće 30-50 KM, što zavisi od vrste pečata.
– Izrada traje otprilike jedan dan.

4. Korak: Registracija u Poreznoj upravi i dobijanje ID broja i šifre djelatnosti
Kada dobijete pečat, morate prikupiti i ostale dokumente.
– ID (identifikacioni) broj
– Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti koji izdaje Porezna uprava.
Da bi se dobila ova dva dokumenta, potrebno je popuniti poseban obrazac, priložiti kopiju Rješenja i kopiju lične karte vlasnika obrta. Izdavanje traje otprilike jedan dan.

5. Korak: Otvaranje transakcijskog računa u banci
Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je popuniti Zahtjev, obrazac Specimen potpisa i priložiti banci potrebne dokumente. Donosimo Vam spisak dokumenata koje zahtijeva Raiffeisenbank d.d. – ovjerena kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti, ovjerena kopija ID broja i Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti, ovjerena kopija CIPS-a vlasnika obrta, ovjerena Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.
Postupak otvaranja transakcijskog računa, ukoliko su predati svi potrebni dokumenti, traje otprilike jedan dan.

6. Korak: Prijava radnog odnosa vlasnika i radnika
Zatim slijedi obaveza prijave u radni odnos vlasnika i radnika, osim ako se ne radi o dopunskoj djelatnosti pa vlasnik ne mora biti u radnom odnosu. Da biste uradili i ovu obavezu, potrebno je popuniti obrazac JS 3100. Ova obaveza se završi za jedan dan.

7. Korak: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju
Nakon toga potrebno je podnijeti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju. Porezna uprava je na svojoj web stranici objavila spisak aktivnosti obveznika fiskalizacije da bi im olakšala snalaženje u moru propisa.
Za razliku od dosadašnjih procedura, fiskalizacija najviše košta, i to u prosjeku 700 KM (uređaj + priključak).

8. Korak: Registracija u sistem PDV-a (uvjetno)
Vlasnik obrta se, po registraciji, odlučuje za prijavu u sistemu PDV-a ili ne. Ukoliko obrtnik predviđa godišnji promet veći od 50.00 KM – mora se prijaviti u sistem PDV-a, ali ukoliko planira godišnji promet manji od 50.000 KM – ne mora se prijaviti u sistem PDV-a, ali može dobrovoljno izvršiti prijavu u sistem PDV-a. Taksa za prijavu u sistem PDV-a iznosi 15 KM + troškovi kopiranja i ovjere dokumenata koji se prilažu uz obrazac Prijave.

Na kraju, donosimo Vam spisak svih troškova koje morate platiti prilikom osnivanja i registracije obrta.

Obrada papira____________________ 60 KM

Taksa__________________________ 82 KM

Pečat__________________________ 30-50 KM

ID broj_________________________ 30 KM

Transakcijski račun_______________ 30 KM

Prijava u sistema PDV-a (uvjetno)___ 15 KM + troškovi

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: