40 učesnika iz Bosne i Hercegovine dobit će stipendije od LEADER projekta i Ivey Business School za njihov preduzetnički program MBA-style u Sarajevu, koji će se održati u maju 2019.

Ivey je jedan od dva najvažnija proizvođača poslovnih predmeta u svijetu zajedno sa Harvardom i proglašen je za najboljeg svjetskog MBA programa od strane Bloomberg Businessweek 2014. i 2015. godine.
Treći Leader Project, desetodnevni edukativni program MBA tipa na kojem sudjeluju vrhunski predavači Ivey Business School iz Kanade, održava se u Bosni i Hercegovini u maju 2019.

Priliku da u BiH učestvuju u edukaciji imaju učesnici odabrani kroz rigorozan selekcijski proces između brojnih aplikanata; bh. poduzetnika, menadžera, vlasnika srednjih i malih preduzeća, mladih profesionalaca, ali i studenata završnih godina sa impozantnim CV-ima i motivacijom koji imaju ideju za svoj biznis. U okviru deset dana intenzivnih predavanja i radionica, predavači Ivey Business School iz Kanade pružit će priliku učesnicima da unaprijede vlastite poslovne vještine, savladaju analitičke alate, upoznaju procese odlučivanja, a na samom kraju treninga očekuje se da razviju vlastiti biznis plan i predstave ga potencijalnim investitorima. Simulacije realnih situacija u različitim poslovnim disciplinama kao što su marketing, finansije, ljudski resursi, strateško planiranje, u sesijama jedan na jedan, posebne su prednosti ovog programa.

Predavanja će se održati u prostorijama tehnološkog parka HUB 387 u periodu od 6. do 17. Maja 2019. godine.

Predavači koji će ove godine održati predavanja u okviru LEADER projekta:

Erica Yarmol-Matusiak; konsultant u kompaniji Deloitte
David Humphrey; stručnjak u oblasti trgovine nekretninama
Tyson Denhamer; uposlenik “Bank of Montreal” u odsjeku za investicijski menadžment
Amy Wang; product manager u kompaniji Google

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: