Fondacija Mozaik obavještava sve zainteresovane poduzetnike u Federaciji BiH o mogućnostima saradnje.
Saradnja uključuje osiguranje bespovratnh grantova za aktivizam mladih (projekte), te investicija za razvoj i pokretanje biznisa (u formi d.o.o. ili obrta). Fondacija Mozaik, vodeći impakt investitor u regionu, poziva sve poduzetnike da nas kontaktiraju kako bi organizovali sastanak sa predstavnicima Fondacije i razgovarali o potencijalnoj saradnji radi podrške mladima od 18 do 35 godina starosti.

Investicije za biznise u formi d.o.o. podrazumijevaju sljedeće:
1. Investiciju do 40.000 KM za nabavku opreme, materijala ili druga ulaganja za unapređenje i rast biznisa (godišnji investicijski portfolio je 700.000 KM);
2. Razvoj prodaje – osigurati potrebne konsultacije i menadžere prodaje koji će povećati efikasnost sistema prodaje na domaćem i međunarodnom tržištu;
3. Računovodstvene usluge – knjigovodstvene usluge prilagođene vašim potrebama;
4. Pravne usluge;
5. Stručnjake (tehnolog, finansijski eksperti, digitalni marketing, istraživanje tržišta i dr.) koji će vas voditi korak po korak da riješite vaše poslovne probleme.

Ovaj paket investicije se preporučuje:
✓ Biznisima registrovanim u formi obrta ili neki drugi oblik registracije fizičkog lica a koji su spremni izvršiti preregistraciju u d.o.o.
✓ Biznisima registrovanim u formi d.o.o., čiji godišnji promet ne prelazi 50.000 KM i imaju maksimalno 5 zaposlenih.
✓ Poslovnim idejama koje nisu pravno-formalno registrovane (start-up), a koje već imaju proizvod/uslugu spremnu za tržište.

Bespovratni grantovi podrazumijevaju sljedeće:
1. Mikrobiznise u vrijednosti do 2.000 KM (samozapošljavanje mladih kroz obrte ili komercijalno poljoprivredno gazdinstvo). Raspoloživi fond za mikrobiznise se definiše u saradnji sa općinom ili gradom.
2. Projekte mladih u vrijednosti do 1.500 KM (oblasti i ukupni raspoloživi fond se definiše u saradnji sa općinom ili gradom).


Sa zainteresovanim poduzetnicima postoji mogućnost organizacije sastanka u vezi navedene podrške.
Za dodatna pitanja možete se obratiti na email ili telefon: [email protected]; 033 266 480

Read more

© 2016 - Restart.ba

TopVrh

Follow us:Pratite nas: